Spring naar de content

Reductie fundusposten

Geplaatst: donderdag 22 juni 2017

In overleg met het bestuur van Synchroon is besloten om het aantal fundusposten in onze regio per 1 juli 2017 te reduceren.

Reden is het dalend aantal patiënten dat voor een fundusfoto komt, doordat de fundusscreening bij ongecompliceerde patiënten van 1 maal per jaar naar 1 maal per 2 jaar is teruggebracht en doordat de 80-plussers zonder oogafwijkingen uit het screeningsprogramma worden gehaald.
In Veghel, Schijndel, Uden en Oss blijven de fundusposten bestaan. Een goede spreiding dus  over de regio, waarmee wij ervan uitgaan dat de service aan onze patiënten minimaal wordt beperkt.

Bernhoven Diagnostisch Centrum