Spring naar de content

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Bernhoven, te weten www.bernhoven.nl, www.dcbernhoven.nl, www.vriendenvanbernhoven.nl, www.bernhovenkids.nl en www.bernekliniek.nl. Waar in de tekst wordt gesproken over 'de (web)site', wordt elk van bovengenoemde sites bedoeld.

Met deze website proberen wij zo veel mogelijk antwoord te geven op vragen van patiënten, bezoekers, verwijzers, studenten/scholieren, potentiële werknemers en de media. De informatie aangeboden op deze site is slechts bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt / sitebezoeker en zijn / haar dokter.

Uitsluiting

De site is een dynamisch communicatiemiddel en wordt voortdurend uitgebreid en aangepast met als doel zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend en aanvaard Bernhoven geen aansprakelijkheid voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Cookies

Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. In zo’n tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. De website van Bernhoven maakt gebruik van zogenaamde ’functionele cookies’ om de site beter te laten functioneren.

U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube. Youtube is een dienst van Google. Leest u de privacyprincipes van Google om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken.

Gebruik persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verzoeken u geen medische informatie per e-mail naar ons te sturen.

Meer informatie over hoe Bernhoven omgaat met uw persoonlijke gegevens leest u in ons privacybeleid.

PDF bestanden

Deze site bevat tal van documenten in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Links naar andere sites

Hoewel Bernhoven kritisch is in het linken naar websites van andere organisaties, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Bernhoven.

E-mail

Door Bernhoven verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Bernhoven staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor de tijdige ontvangst ervan.

Onafhankelijk

Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van Bernhoven. De site toont geen vormen van advertenties en/of reclame anders dan promotie voor onze eigen diensten. De medische informatie op deze website wordt niet beïnvloed door de wijze van financiering.

Vragen en reacties

Wij stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons doorgeeft. U kunt hierover contact opnemen met de webmaster.

Ook voor vragen over en reacties op deze website kunt u hem een mail sturen.

Heeft u vragen aan behandelaren of andere medewerkers van Bernhoven? Gebruik dan niet dit e-mailadres, maar neem bij voorkeur telefonisch contact op: 0413 – 40 40 40.