Spring naar de content

Raad van Advies

De Raden van Advies Huisartsen/Verloskunde adviseren de Raad van Bestuur en de directeur over het dienstenpakket van Bernhoven Diagnostisch Centrum.

In 2008 zijn twee raden van advies ingesteld: een Raad van Advies Huisartsen en een Raad van Advies Verloskunde.
De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inhoud van het dienstenpakket en de organisatie van de dienstverlening van het diagnostisch centrum. Binnen de Raad van Advies wordt gesproken over ontwikkelingen met betrekking tot eerstelijns diagnostiek en over specifieke wensen die huisartsen en verloskundigen op dat gebied hebben.

De leden van de Raad van Advies Huisartsen worden voorgedragen vanuit de huisartsengroepen (hagro's). De Raad van Advies Huisartsen bestaat uit zes leden: Pieter van Tiel (voorzitter) uit Uden, Niels de Kort uit Veghel, Annemieke Mosselman en Geert-Jan van Holten uit Oss, Astrid Faassen uit Heesch en Jasper Musterd uit Schijndel.

De Leden van de Raad van Advies Verloskunde worden voorgedragen door de Kring Verloskundigen. De Raad van Advies Verloskunde bestaat uit twee leden: eerstelijns verloskundigen Roos Kremers (Nova, Oss), Everlien van der Marck (Ridderhof, Oss).