Spring naar de content

Wat is het Bernhoven Diagnostisch Centrum?

Het Bernhoven Diagnostisch Centrum, werkzaam in de regio Oss-Uden-Veghel, bestaat sinds 2005. Het centrum biedt eerstelijnszorgverleners, dat zijn huisartsen en verloskundigen, de mogelijkheid om zelf rechtstreeks diagnostisch onderzoek aan te vragen voor hun patiënten. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoeken in het laboratorium, functieonderzoeken, radiologisch onderzoek. Dit zijn onderzoeken waarvoor patiënten naar een onderzoekslocatie in de regio (‘dicht bij huis’) of naar het ziekenhuis gaan.

Trombosedienst
De trombosedienst is de meest bekende dienst van Bernhoven Diagnostisch Centrum. De trombosedienst heeft 50 prikposten in de regio Oss - Uden - Veghel.
In 2014 heeft de trombosedienst opnieuw het kwaliteitscertificaat van de CCKL(1) en de FNT(2) ontvangen. Dat houdt in dat de trombosedienst voldoet aan alle eisen die deze landelijke instanties stellen aan de dienstverlening van en behandeling door deze dienst. Sinds 2016 worden BDC (en het Laboratorium) beoordeeld door het ISO.

Bloedafnamedienst
Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of de specialist kan men ook bij de trombosedienst terecht. Op de prikposten kunnen patiënten niet alleen terecht voor bloedafname, maar ook voor het afgeven van ander laboratoriummateriaal. Patiënten die niet zo mobiel zijn kunnen eventueel thuis worden geprikt.

Diabetesdienst
De diabetesdienst zorgt dat door de huisarts aangemelde diabetespatiënten een of meerdere keren per jaar een oproep krijgen voor bloedafname, urine-onderzoek of voor het maken van een of meer oogfoto's (fundusfoto's). De diabetesdienst maakt de oogfoto's op 18 fundusposten in de regio.
De fundusfotografie beschikt over het kwaliteitscertificaat van de CCKL. houdt in dat de diabetesdienst (voor fundusfotografie) voldoet aan alle eisen die deze landelijke instanties stellen aan de dienstverlening van en behandeling door deze dienst.

Oproepdienst
De oproepdienst roept chronisch zieke patiënten (reuma, GGZ, Q-koorts, nierdialyse, Cardiovasculair risico) op voor bloed- en/of urineafname. De huisarts meldt patiënten aan bij de oproepdienst en bepaalt hoe vaak patiënten worden opgeroepen.

Echocentrum
Verloskundigen kunnen hun patiënten aanmelden voor prenatale screening in het echocentrum. Het echocentrum voert twee soorten prenatale testen uit. De combinatietest (10-14 weken) bestaat uit echografische nekplooimeting en een bloedtest. Het structureel echoscopisch onderzoek (18-22 weken) screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind.

Cardiodiagnostiek
Dit betreft een samenwerking tussen de RVE Cardiologie van Bernhoven en de huisartsen. Huisartsen kunnen cardiologische onderzoeken (o.a. fietstest, echo hart, 24 uursmeting, holter) aanvragen die worden beoordeeld door de cardioloog. De huisarts behoudt zoveel als mogelijk de regie over de patiënt.

Klinische lessen
Regelmatig organiseert Bernhoven Diagnostisch Centrum, in samenwerking met het team Leren en Mobiliteit van Bernhoven klinische lessen voor doktersassistenten/praktijkassistenten van de huisartspraktijken en poliklinieken. Deelname is gratis en deelnemers kunnen vooraf vragen inbrengen over het onderwerp van de avond. Medisch specialisten en verpleegkundigen of andere professionals verlenen vaak hun medewerking aan de klinische lessen. De onderwerpen zijn divers en zijn praktijkgericht.

Service
Bernhoven Diagnostisch Centrum is servicegericht en probeert steeds te bedenken hoe er nog beter voor de patiënten in de regio kan worden gezorgd. De zorg wordt zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht. Zo let de het diagnostisch centrum bijvoorbeeld goed op de wachttijden. Als er bijvoorbeeld wachttijden op de prikposten ontstaan, wordt de dienstverlening uitgebreid. Er komen prikposten bij of de openingstijden op de bestaande prikposten worden verruimd.

(1)Stichting Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg

(2)Federatie Nederlandse Trombosediensten