Spring naar de content

Aan huis prikken

Indien u slecht ter been bent of om medische reden thuis moet blijven en niet in staat bent om één van de prikposten in de regio te bezoeken biedt het Diagnostisch Centrum de mogelijkheid om u aan huis te prikken. Dit gebeurt op verzoek van uw aanvragend arts. Als we bij u aan huis komen prikken verzoeken wij u om een aantal afspraken na te leven. Klik hier voor de afspraken omtrent het huisbezoek.

Hoe komt een bloedafname aan huis tot stand?

Uw arts doet een aanvraag voor een bloedafname aan huis bij het Diagnostisch Centrum. De assistente van de arts of een medewerker van het Diagnostisch Centrum neemt telefonisch contact met u op om een datum af te spreken voor de thuisafname. Deze afspraak wordt gepland voor de eerstvolgende prikroute die in uw buurt plaatsvindt. In de meeste gevallen is dit binnen 2 werkdagen, in het uiterste geval is dit 5 werkdagen.

Tijdstip van het huisbezoek

Een bloedafnamemedewerker van het Diagnostisch Centrum komt op de afgesproken dag bij u aan huis voor de bloedafname. Dit is altijd tussen 7.30u en 12.00u. Wanneer u nuchter moet blijven voor de bloedafname wordt u vóór 9.30u geprikt. Wanneer er andere materialen (bv. urine, ontlasting) voor onderzoek worden opgehaald, verzoeken wij u om deze materialen klaar te hebben staan. De thuisafname kan op deze manier vlot en efficiënt verlopen.

Wat moet ik doen als ik de datum voor de thuisafname ben vergeten?

Neem contact op met een medewerker van PatiëntService, tel. 0413-403000.

Wat moet ik doen als ik een afspraak wil wijzigen of annuleren?

Wanneer u de afspraak wilt wijzigen of annuleren neemt u contact op met een medewerker van PatiëntService, tel. 0413-403000.