Spring naar de content

Ureum ademtest Functieafdeling

Patiënten kunnen, na verwijzing door de huisarts, zelf een afspraak maken.

Het onderzoek wordt afgenomen op de hoofdlocatie van Bernhoven in Uden, Nistelrodeseweg 10.

Het onderzoek duurt ca. 45 minuten. Na het innemen van ureum worden er ademmonsters afgenomen bij het begin van de test en wederom na 30 minuten.

Helicobacter pylori is een bacterie die in de maag kan voorkomen, en die verantwoordelijk is voor het ontstaan van maagzweren en maagkanker. Uw arts wil graag weten of u besmet bent met deze bacterie. Door middel van een analyse van de uitademingslucht kan worden onderzocht of de patiënt besmet is met deze bacterie.

  • Een ureum-ademtest is een volkomen pijnloos en volledig veilig onderzoek.
  • Na 24.00u. op de avond voorafgaand aan het onderzoek moet de patiënt nuchter blijven tot aan het moment van het onderzoek.
  • De uitslag van de test is na 10-14 dagen bekend en wordt door de behandelend arts met de patiënt besproken.
  • In de 2 weken voorafgaand aan het onderzoek mag de patiënt geen maagzuurremmende medicijnen en antibiotica gebruiken.

Telefonische bereikbaarheid

0413 - 40 19 41