Spring naar de content

Echocentrum

In het Echocentrum vindt prenatale screening plaats. Het Echocentrum is gehuisvest op de hoofdlocatie van Bernhoven in Uden.

Bernhoven Echocentrum
Nistelrodeseweg 10
5406 PT  UDEN
Telefoonnummer: 0413 - 40 30 20
Faxnummer: 0413 - 40 30 26
E-mail: echocentrum@bernhoven.nl

Aanstaande moeders kunnen door hun verloskundige of gynaecoloog worden aangemeld voor twee soorten prenatale testen.De combinatietest (11-14 weken) bestaat uit echografische nekplooimeting en een bloedtest. Het structureel echoscopisch onderzoek (18-22 weken / '20 weken echo') screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind. 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00u. tot 17.00u. Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Voor het maken van telefonische afspraken: 0413 - 40 30 20 

Let op: voor alle afspraken bij het Echocentrum heeft u een patiëntenpas nodig. Deze kan gemaakt worden bij de patiëntenregistratie, aan de balie in de centrale hal.

Patiëntenfolder 20 weken echo (SEO)

Patiëntenfolder combinatietest (nekplooimeting)

Overige links:

http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/