Spring naar de content

Echocentrum

In het Echocentrum vindt prenatale screening plaats. Het Echocentrum is gehuisvest op de hoofdlocatie van Bernhoven in Uden.

Informatie m.b.t. Coronavirus

Het is begrijpelijk dat u veel vragen heeft. Op de website van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) vindt u wat meer informatie:

https://www.echoscopisten.nl/nl/voor-clienten-en-patienten/corona-virus-informatie-voor-zwangeren-en-patienten

Partner kan niet bij echo aanwezig zijn

In het Echocentrum Bernhoven kunnen diverse echo's worden gemaakt zoals bijvoorbeeld de nekplooimeting (11-14 weken) en de zogenoemde 20-weken echo. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, is het nu helaas niet mogelijk dat de partner meekomt naar de echo.

Bernhoven Echocentrum
Nistelrodeseweg 10
5406 PT  UDEN
Telefoonnummer: 0413 - 40 30 20
Faxnummer: 0413 - 40 30 26
E-mail: echocentrum@bernhoven.nl

Aanstaande moeders kunnen door hun verloskundige of gynaecoloog worden aangemeld voor twee soorten prenatale testen.De combinatietest (11-14 weken) bestaat uit echografische nekplooimeting en een bloedtest. Het structureel echoscopisch onderzoek (18-22 weken / '20 weken echo') screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind. 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00u. tot 17.00u. Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Voor het maken van telefonische afspraken: 0413 - 40 30 20 

Let op: voor alle afspraken bij het Echocentrum heeft u een patiëntenpas nodig. Deze kan gemaakt worden bij de patiëntenregistratie, aan de balie in de centrale hal.

Patiëntenfolder 20 weken echo (SEO)

Patiëntenfolder combinatietest (nekplooimeting)

Overige links:

http://www.rivm.nl/zwangerschapsscreening/