Spring naar de content

Echocentrum

In het echocentrum vindt prenatale screening plaats. U vindt het echocentrum onder de luifel van de hoofdingang van het ziekenhuis aan de Nistelrodeseweg 10, Uden.

Aanstaande moeders kunnen door hun verloskundige of gynaecoloog worden aangemeld voor drie soorten prenatale testen.

Vanaf 1 september 2021 wordt de ETSEO of 13 weken echo aangeboden. Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden tussen 12+3 tot 14+3 weken van de zwangerschap. Het onderzoek screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind die vroeg in de zwangerschap te zien zijn.

Het structureel echoscopisch onderzoek (18 + 0 weken tot 21 + 0 van de zwangerschap) screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind. 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00u. tot 17.00u. Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Voor het maken van telefonische afspraken: 0413 - 40 30 20 

Let op: voor alle afspraken bij het Echocentrum heeft u een patiëntenpas nodig. Deze kan gemaakt worden bij de patiëntenregistratie, aan de balie in de centrale hal.

Meer informatie in de folders

Overige links: