Spring naar de content

CVR-dienst

Bernhoven Diagnostisch Centrum beschikt over een protocol 'cardiovasculair risico'. Huisartsen kunnen patiënten aanmelden voor oproep en bewaking bij CVR.

telefonische bereikbaarheid

verwijzers: 0413 - 40 30 80

Oproepdienst@Bernhoven.nl

De huisarts kan via Zorgdomein/Diagnostiek/Aanmelden oproepdienst een patiënt aanmelden.
Wanneer u een patiënt wilt aanmelden dient een aanmeldformulier te worden ingevuld.
De aangemelde patiënt ontvangt automatisch een oproepbrief per bloedafname met daarin vermeld de datum, tijd en priklocatie. De oproepbrief is tevens het laboratoriumformulier.
Bij niet verschijnen krijgt de patiënt een herinnering; indien een patiënt meerdere keren niet reageert op een uitnodiging wordt de huisarts hierover geïnformeerd.

Voor het aanmelden van nieuwe patiënten: klik hier voor alle formulieren 

Indien u niet via Zorgdomein verwijst dan dient een schriftelijke aanvraag met de patiënt te worden meegegeven met duidelijk leesbare en complete gegevens aanvraagformulier.