Spring naar de content

Diabetesdienst

De diabetesdienst biedt huisartsen ondersteunende diensten aan waaronder het maken van oogfoto’s op locatie. Daarnaast kunnen patiënten aangemeld worden voor jaarlijks en/of driemaandelijks bloedonderzoek en/of jaarlijks urineonderzoek.

De diabetesdienst beschikt over een mobiele funduscamera. De oogfoto kan daarom gemaakt worden op de praktijk van de huisarts of op een locatie in de buurt.

Patiënten krijgen een oproep van de oproepdienst. Binnen 5 dagen wordt via Edifact verslag gedaan van het onderzoek. Worden er geen afwijkingen gevonden dan krijgt de patiënt op een later moment opnieuw een oproep (volgens het protocol). Zijn er wel afwijkingen dan bestaat de mogelijkheid om binnen 2 weken te worden doorverwezen naar het spreekuur van de oogarts of de optometrist van Bernhoven.

Telefonische bereikbaarheid

Verwijzers: 0413 - 40 30 80

oproepdienst@bernhoven.nl

Voor het aanmelden van nieuwe patiënten: zie 'alle formulieren'.