Spring naar de content

Echocentrum

De prenatale screening van Bernhoven is ondergebracht in een Echocentrum. Het Echocentrum is gehuisvest op de hoofdlocatie van Bernhoven in Uden.

  

Telefonische bereikbaarheid:
0413 - 40 30 20

Bezoekadres:

Bernhoven Echocentrum
Nistelrodeseweg 10
5406 PT  UDEN

E-mail: echocentrum@bernhoven.nl

Aanstaande moeders kunnen door hun verloskundige of gynaecoloog worden aangemeld voor twee soorten prenatale testen.

  • ETSEO of 13 weken echo. Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden tussen 12+3 tot 14+3 weken van de zwangerschap. Het onderzoek screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind die vroeg in de zwangerschap te zien zijn.
  • Het structureel echoscopisch onderzoek (18 + 0 weken tot 21 + 0 van de zwangerschap) screent op mogelijke in aanleg zichtbare afwijkingen bij het ongeboren kind. 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00u. tot 17.00u. Bent u in verwachting van een tweeling, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Voor het maken van telefonische afspraken: 0413 - 40 30 20 

Let op: voor alle afspraken bij het Echocentrum heeft u een patiëntenpas nodig. Deze kan gemaakt worden bij de patiëntenregistratie, aan de balie in de centrale hal.

Patiënteninformatie 20 weken echo

Patiënteninformatie combinatietest

Bloedtransport

Bernhoven Diagnostisch Centrum draagt op verzoek van verloskundigen zorg voor bloedtransport van de praktijk naar het ziekenhuislaboratorium. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Bloedafnamedienst: 0413 - 40 30 68 (of: 0413 - 40 30 60).