Spring naar de content

Vaginale echoscopie

 

onderzoeksomschrijving

Na een korte anamnese door de gynaecoloog wordt een vaginale echoscopie verricht ter beoordeling genitalia interna. Bij afwijkingen die een specialistische zorg vragen wordt de diagnostiek ter plekke uitgebreid en wordt patiënte overgenomen van de huisarts.

benodigde klinische informatie

Graag expliciet erbij vermelden dat het gaat om een inwendige echo op het spreekuur van de gynaecoloog, niet voor zwangerschap (obstetrische echo wordt door een verloskundige op een apart spreekuur verricht).

indicaties

- localisatie IUD: Mirena/koperhoudend
- postmenopauzaal bloedverlies
- uterus myomatosus
- verdenking adnexpathologie
- buikpijnklachten

contra-indicaties

Geen
complicaties Geen

wijze van aanvragen

Via Zorgdomein

voorbereiding patiënt

Geen. Bij voorkeur lege blaas.

duur onderzoek (gemiddeld)

10 minuten

belasting patiënt

Patiënte moet met ontkleed onderlichaam plaatsnemen op een gynaecologische stoel. De probe is ca. 2 cm in doorsnede en wordt vaginaal ingebracht.
rapportagetermijn Patiënte krijgt direct een handgeschreven uitslag mee, bij bijzonderheden volgt binnen enkele dagen een getypt verslag.

uitvoerder

Gynaecoloog
beoordelaar Gynaecoloog

bijzonderheden

Worden na verrichting van de vaginale echoscopie geen afwijkingen gevonden of afwijkingen waarvan behandeling in de eerste lijn kan plaatsvinden, dan krijgt patiënte het ingevulde aanvraagformulier mee retour en kan zij zich weer bij de huisarts melden.

patiënteninformatie/folder  

Folder : echoscopie in de gynaecologie en bij vruchtbaarheidsproblemen