Spring naar de content

Cito procedure

 

 Tijdens openingstijden laboratorium:

 via ordermodule van Zorgdomein of aanvraagformulier

 

 Buiten openingstijden:

laboratorium: 0413 - 40 18 10

Citoprocedure tijdens openingstijden van het laboratorium

Voor het aanvragen van een cito-onderzoek hoeft er binnen de openingstijden van het laboratorium géén contact te worden opgenomen met het laboratorium.

Op het aanvraagformulier moet duidelijk vermeld worden dat het gaat om een cito- of spoedaanvraag. Hierbij dient tevens het telefoon- of faxnummer te worden vermeld waarop de uitslagen doorgegeven moeten worden (ook na praktijksluiting, géén telefoonnummer van de HOV).

De patiënt krijgt geen voorrang in de wachtkamer.

Het is de bedoeling dat de uitslagen binnen 4 uur na de afname bekend zullen zijn. Indien de afname op een prikpost heeft plaatsgevonden, zal de uitvoeringstijd van 4 uur gaan gelden vanaf het moment van ontvangst op het laboratorium.

Cito laboratoriumaanvragen buiten kantooruren

Huisartsen die op de HOV werkzaam zijn kunnen buiten kantooruren labaanvragen doen. Het gaat hierbij om aanvragen die een spoedeisend karakter hebben en die niet kunnen worden uitgesteld tot de reguliere openingstijden van het laboratorium.
‘s Avonds en in het weekend kan de cito-dienst van het laboratorium worden gebeld:

De patiënt kan na de melding naar de SEH worden verwezen, waar deze door een analist wordt geprikt. De uitslagen worden doorgebeld naar de HOV. Aangesloten huisartsen kunnen uitslagen via de huisartsenportal van Horizon inzien. 

Cito-onderzoeken