Spring naar de content

Onderhoud labapparatuur

Onderhoud labapparatuur

Op afspraak kunnen eerstelijns zorgverleners hun Hb, glucose of cholesterol meter(s) laten controleren en vergelijken.
De controle vindt plaats op het laboratorium op de hoofdlocatie van Bernhoven waar directe vergelijking met de laboratoriumapparatuur kan plaatsvinden.
Uitgangspunten om de controle zo compleet mogelijk te kunnen uitvoeren zijn:

  • De gebruiker komt mee bij de controle en voert de bepalingen op zijn/haar eigen meter(s) uit.
  • Iedere meter wordt vooraf gecontroleerd op (zichtbaar) vuil en indien nodig gereinigd. NB: reiniging/reparatie waarbij de meter moet worden gedemonteerd valt niet onder dit aanbod.
  • Het oorspronkelijke (gebruiks)voorschrift van een meter wordt meegenomen.
  • Eventuele controlemonster(s) die worden gebruikt moeten worden meegebracht.
  • Analyse strips worden door de gebruiker meegenomen.
  • Een POCT-medewerker van het laboratorium begeleidt de gebruiker en voert de bepalingen uit op een analyser/meter van het laboratorium.
  • Zowel het hanteren van de meter als de analytische performance (juistheid en reproduceerbaarheid) worden gecontroleerd.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat de controle per type meter ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag neemt.
Voor het maken van een afspraak kan men contact opnemen met één van de medewerkers van het POCT-team van het laboratorium.
Telefoon: 0413 - 40 18 25  (op werkdagen van 10:00u.-16:00u) of per e-mail: POCT@bernhoven.nl