Spring naar de content

Telecardiologie

Bernhoven Diagnostisch Centrum biedt in samenwerking met cardiologen van Bernhoven huisartsen de mogelijkheid om op de eigen praktijk uitgevoerde ECG-onderzoeken via internet ter beoordeling voor te leggen aan de cardiologen van ons ziekenhuis. 
Op Zorgdomein vinden verwijzers meer informatie over het aanvragen van telecardiologie.

Huisartsen die op hun praktijkadres reeds beschiken over een ECG-apparaat dat PDF-files van de ECG kan maken, kunnen al direct gebruik maken van deze nieuwe service. Voor vragen over aanschaf van apparatuur of over het gebruik daarvan verwijzen wij u naar Zorgdomein. 

Klik hier voor een artikel waarin de voordelen worden benoemd van telecardiologie voor verwijzer en patiënt.

Huisartsen zijn met dit product in de gelegenheid om op een snelle, beveiligde manier gebruik te maken van het consult van een van de cardiologen, terwijl zij zelf de regie over hun patiënt houden. Deelname is geheel vrijblijvend. Indien huisartsen dit op prijs stellen, kunnen zij gebruik maken van een koppeling met ZorgDomein, waardoor de bekende gegevens uit het HIS overgeheveld worden en al in het teleconsult worden ingevuld.
Voor de patiënt betekent deze mogelijkheid dat er geen bezoek hoeft te worden gebracht aan het ziekenhuis, maar dat het onderzoek dicht bij huis kan plaatsvinden in een meer vertrouwde omgeving.