Spring naar de content

Zelf meten en zelf doseren

 

 

patiënten:   0413 - 40 30 00

verwijzers: 0413 - 40 30 80 

 

Trombosepatiënten die langdurig fenprocoumon en acenocoumarol gebruiken, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor zelfmeting en zelfdosering. De medewerkers van het Trainingscentrum van de Trombosedienst beoordelen welke patiënten daarvoor in aanmerking komen en verzorgen cursussen zelfmeting en zelfdosering. De cursus bestaat uit twee delen: een cursus zelfmeting van twee dagdelen en een cursus zelfdosering van ongeveer twee uur.
Patiënten leren tijdens de cursus bloed af te nemen via een vingerprik en een eigen doseerschema van antistollingsmiddelen op te stellen. Wekelijks wordt het eigen INR bepaald en een bijbehorend doseringsschema opgesteld. 
Na het succesvol doorlopen van de cursus worden patiënten nog drie maanden intensief begeleid door het Trainingscentrum. Na deze periode zijn zij in staat zelf te meten en te doseren. Eenmaal in de drie maanden worden ze vervolgens ter controle opgeroepen. De meetresultaten en het doseerschema worden dan samen met de patiënt doorgenomen en beoordeeld.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Trombosedienst. Deze bekijkt, onder andere aan de hand van indicatie en bloedtest, of een patiënt in aanmerking komt voor zelfmeting en/of zelfdosering.

Patiëntenfolder zelf meten en zelf doseren

Zie ook